HOME   PLAY CHESS   CHESS RULES   CHESS TACTICS   PROBLEMS    STUDIES    BOOKS


CHESS NEWS & HEADLINES

  follow on twitter chess news on facebook subscribe to chess news e-mail chess news on your site

Chinese chess championship 2012


Chinese championship 2014 -- 2011 -- 2010

March 26 - April 7 , 2012 in Xinghua, Jiangsu, China
12 players (men)- 12 players (women)
11 rounds .
Time control: 90 minutes for the whole game + 30 sec. per move

Standings - open:
Players Ratings Country Points
1 Ding, Liren 2660 CHN 8
2 Yu Yangyi 2615 CHN 7
3 Ni Hua 2637 CHN 6.5
4 Wang, Yue 2702 CHN 6
5 Zhao, Jun 2583 CHN 5.5
6 Bu, Xiangzhi 2668 CHN 5.5
7 Li, Shilong 2549 CHN 5
8 Hou, Yifan 2639 CHN 5
9 Zhou, Jianchao 2625 CHN 5
10 Lu Shanglei 2514 CHN 5
11 Liu Qingnan 2461 CHN 4.5
12 Wang Chen 2490 CHN 3


round 11

Zhao Jun - Lu Shanglei : 1-0
Yu Yangyi - Zhou Jianchao : 0-1
Bu Xiangzhi - Liu Qingnan : -
Ni Hua - Ding Liren : -
Wang Yue - Wang Chen : 1-0
Hou Yifan - Li Shilong : -

round 10

Lu Shanglei - Hou Yifan : -
Li Shilong - Wang Yue : -
Wang Chen - Ni Hua : 0-1
Ding Liren - Bu Xiangzhi : -
Liu Qingnan - Yu Yangyi : -
Zhou Jianchao - Zhao Jun : 1-0

round 9

Zhou Jianchao - Lu Shanglei : -
Zhao Jun -Liu Qingnan : 1-0
Yu Yangyi - Ding Liren: -
Bu Xiangzhi - Wang Chen : 1-0
Ni Hua - Li Shilong : -
Wang Yue - Hou Yifan: -

round 8

Lu Shanglei - Wang Yue : 1-0
Hou Yifan - Ni Hua : -
Li Shilong - Bu Xiangzhi : 0-1
Wang Chen - Yu Yangyi : 0-1
Ding Liren - Zhao Jun : -
Liu Qingnan - Zhou Jianchao : -

round 7

Liu Qingnan - Lu Shanglei : -
Zhou Jianchao - Ding Liren : 0-1
Zhao Jun - Wang Chen : 0-1
Yu Yangyi - Li Shilong : 1-0
Bu Xiangzhi - Hou Yifan : -
Ni Hua - Wang Yue : -

round 6

Lu Shanglei - Ni Hua: -
Wang Yue - Bu Xiangzhi : 1-0
Hou Yifan - Yu Yangyi : -
Li Shilong - Zhao Jun : -
Wang Chen - Zhou Jianchao : 0-1
Ding Liren - Liu Qingnan: -

round 5

Ding Liren - Lu Shanglei : 1-0
Liu Qingnan - Wang Chen : 0-1
Zhou Jianchao - Li Shilong : -
Zhao Jun - Hou Yifan : 0-1
Yu Yangyi - Wang Yue: -
Bu Xiangzhi - Ni Hua : -round 4

Lu Shanglei - Bu Xiangzhi : 1-0
Ni Hua - Yu Yangyi: -
Wang Yue - Zhao Jun: -
Hou Yifan - Zhou Jianchao : -
Li Shilong - Liu Qingnan: -
Wang Chen - Ding Liren : 0-1

round 3

Wang Chen - Lu Shanglei : 0-1
Ding Liren - Li Shilong : 1-0
Liu Qingnan - Hou Yifan: 1-0
Zhou Jianchao - Wang Yue: -
Zhao Jun - Ni Hua : -
Yu Yangyi - Bu Xiangzhi : -

round 2

Lu Shanglei - Yu Yangyi: 0-1
Bu Xiangzhi - Zhao Ju: -
Ni Hua - Zhou Jianchao : 1-0
Wang Yue - Liu Qingnan: 1-0
Hou Yifan - Ding Liren : -
Li Shilong - Wang Chen: 1-0

round 1

Li Shilong - Lu Shanglei : 1-0
Wang Chen - Hou Yifan : 1-0
Ding Liren - Wang Yue: 1-0
Liu Qingnan - Ni Hua: -
Zhou Jianchao - Bu Xiangzhi
Zhao Jun - Yu Yangyi : 0-1
Read more on tournament site


Other chess news


chess_rssSubscribe to chess news
CHESS SOFTWARES


CHESS BOOKS